Anorganické alkálie

- Nov 28, 2016-

Hořký, roztoku hydroxidu vápenatého může způsobit zabarvení materiálu specifických ukazatelů, (jako například lakmusový modrý a fenolftaleinu zase červená a tak dále) a hodnoty PH vyšší než 7. Anion je vše ionizovat ve vodném hydroxylový iont, reaguje s kyselinami formě soli a vody. Typická alkálie jako Amin (včetně amoniaku), louh (hydroxid sodný) a hašené vápno (hydroxid vápenatý). Základna více obecně odkazuje na konceptu poskytování elektronické materiály, látky nebo akceptovat Proton.

Dvojice:Anorganické soli Další:Anorganické kyseliny anorganické