Anorganické oxidy

- Nov 28, 2016-

Skládá se ze dvou částí, jeden prvek je sloučenina kyslíku. Může mít materiál reaguje s kyslíkem se nazývají oxidy. Podle různých chemických vlastností oxidy kyselé oxidy a alkalické oxidy lze rozdělit do dvou širokých kategorií. Kyselý oxid: energie a vody do soli kyselin nebo alkalické oxidy. Síry, oxidu pentoxid fosforu, oxid uhličitý a jiné, nekovové oxidy převážně kyselé oxidy.

Základní oxidy: voda může reagovat s kyselinami formě soli a oxidy a produkují pouze soli a vody, nemůže mít žádné jiné látky. Základní oxidy patří aktivní kovy oxidů a jiných oxidů kovů nízkou cenu, jako CaO, BaO a CrO, MnO.

Dvojice:Anorganické hydroxid sodný Další:Anorganické oxidu uhličitého