Elektrochemicky Připravený Silver Nanoflakes a nanodráty

- Feb 22, 2017-

Abstraktní

Máme zprávy o elektrochemické syntézy stříbrných nanoflakes a nanorods. Nanostruktur se připravují Potenciostatické redukcí stříbrných iontů na vysoce orientovaného pyrolytického grafitové elektrody ze směsi acetonitrilu a roztoku obsahujícího merkaptopropionové kyseliny. Kyselina merkaptopropionová ihned adsorbuje na naneseného stříbra a má vliv na další růst kovu. Vzhledem k rozdílům v adsorpci thiolových molekul na různých krystalografických aspektů stříbra některé směry růstu jsou oblíbené a některé jsou zakázány. V důsledku toho se ukládají stříbra tvoří tyče a vločka podobné struktury, které jsou distribuovány na povrchu HOPG.

Klíčová slova

  • Nanočástice stříbra;

  • nanorods;

  • nanodrátů;

  • nanodestičky;

  • Depozice kov;

  • thiol adsorpce


Dvojice:VW New čelní sklo odráží teplo, rozmrazuje led bez chemických nekonečných drátů Další:Vodivou Inkousty a vložte činnosti: Všechno se mění