Anorganická sloučenina označovány jako anorganické

- Aug 24, 2017 -

Anorganické sloučeniny, které jsou označovány jako anorganické, odkazuje na organické hmoty (uhlíková kostra materiálu) všech prvků a jejich sloučenin, jako je voda, jako např.

Sůl, kyselina sírová, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, uhličitany, kyanid, atd jsou také anorganické. Drtivá většina anorganických látek se mohou dělit na oxidy, kyseliny, louhy a soli. Anorganické látky v organismu je především voda a některé anorganické ionty, jako Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, Cl-, HCO-3, SO42-, HPO42 - a tak dále. Viz "Bio prvky". Lidské tělo obsahuje téměř všechny typy prvků v přírodě, ve kterém uhlík, vodík, kyslík a dusík jsou především ve formě organických sloučenin, zbytek se souhrnně označují na anorganické (minerální nebo popel).

Proto, anorganická hmota se skládá hlavně z: voda a anorganické soli, které mohou být klasifikovány jako voda: voda a minerální vodu zdarma, v kombinaci s vodou je důležitou součástí buněčné struktury, volné vody je dobré rozpouštědlo, transport látek, reakce. Anorganické soli lze rozdělit na: ionty a sloučeniny, jsou ionty k udržení normální buňky život aktivit, sloučenina je významnou složkou intracelulárních organických sloučenin.


Dvojice:Dusičnan stříbrný chemická analýza Další:Nanočástice stříbra Důležitá hodnota aplikace