Antimikrobiální stříbrné nanočástice syntéza screening vláknitých hub

- Feb 13, 2017-

Současné práce měl cíl screeningu dávku 20 plísňových kmenů izolovaných z půdy plantáže cukrové třtiny, s cílem identifikovat ty, biosyntéza nanočástic stříbra. Tyto nanočástice jsou známo, že mají velký a efektivní aplikaci v klinické mikrobiologii.


Bylo zjištěno, že čtyři kmeny umožňovat biosyntézy nanočástic stříbra. Biosynthesised nanočástic byla charakterizována UV-vis spektroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, EDX a RTG.


Bylo zjištěno, že mají průměrnou velikost 30-100nm, pravidelný kulatý tvar a potenciální antimikrobiální aktivitu proti Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Antimikrobiální aktivita bylo zjištěno, že přímo souviset s koncentrace nanočástic.


Mycogenic syntéza nanočástic je zelený biogenní proces, který je vhodnější pro jiné alternativy. Houby jsou velké producenty extracelulární enzymů tento proces umožňuje škálování up snazší úkol s vysokou důležitostí pro klinické mikrobiologie o boji proti mikrobiální rezistence, jakož i pro další průmyslové aplikace.

Dvojice:Vědci na W.Va. školy současné poznatky z ekonomických, výzkumných projektů Společenství dopad Další:Očekává se, že tištěné elektroniky trh dosáhne 65,0 miliard amerických dolarů do roku 2024; Poptávka po chytré obaly změny hru pro konkurenty | TMR